Tko je tko

ovo su ljudi koji motovun čine festivalom

DIREKTOR FESTIVALA
Igor Mirković

SELEKTORI PROGRAMA
Jurica Pavičić – selektor glavnog programa
Milena Zajović – selektorica glavnog programa
Inja Korać – selektorica glavnog programa i programa Cinehill kratki
Mirna Belina – selektorica programa Cinehill kratki
Luka Erdeljac – predselektor programa Cinehill kratki
Valentina Lisak – predselektorica programa Timpetill
Dora Čaldarović, Lucija Dušman, Emma Grgurić, Nina Karaman, Kristina Košutić, Karla Perica and Leona Wright – mlade selektorice programa Timpetill

KREATIVNI DIREKTOR
Nevio Marasović

PREDSJEDNIK SAVJETODAVNOG ODBORA
Rajko Grlić – umjetnički direktor u časnoj mirovini

PRODUKCIJA
Matko Burić – producent
Nina Petrović – producentica
Ivan Rajković – izvršni producent
Ivana Brajdić – izvršna producentica  
Petar Janković – izvršni producent
Ines Kovač – emeritus voditeljica financija
Iva Knežević – financijska administratorica
Rebecca Mikulandra – financijska administratorica

KOORDINATORI PROGRAMA
Luka Čubrić – koordinator programa
Luka Erdeljac – provjera filmova i mastering

KAMPUS DHFR
Vanda Volić – voditeljica projekta

PRODAJA ULAZNICA
Karla Dorkić – voditeljica prodaje ulaznica
Gita Potočić – asistentica voditeljice

URED ZA GOSTE
Mirna Čupić – voditeljica ureda
Nikol Ružić – voditeljica smještaja
Marco Horvatek – koordinator akreditacija
Morana Zibar – voditeljica popratnih programa
Krešimir Motočić – koordinator vozača

PRESS SLUŽBA
Robin Antolović – voditelj press ureda
Valentina Lisak – urednica weba
Nataša Matijević – asistentica urednice weba
Luka Kerečin – voditelj društvenih mreža

FOTOGRAFI
Samir Cerić Kovačević
Nina Đurđević

Motovun TV
Sanja Padjen, Kristina Macuka

FESTIVALSKI KATALOG
Mirna Belina – urednica

VIZUALNI IDENTITET
IMAGO – likovno rješenje
Krešimir Djurić – senior kreativni direktor
Filip Latin – senior dizajner
Luka Mavretić – kreativni direktor
Dina Dretvić – voditeljica strateškog planiranja
Josip Buzov – senior strateški planer
Igor Mladinović – glavni kreativni direktor grupe
Ivana Kršić – direktorica projekta

Rebeka Šplajt – grafičko oblikovanje

Bruketa&Žinić OM – Festivalski logotip 2017.; Miran Tomičić (kreativni direktor), Dragana Ileš (senior dizajnerica), Josipa Pipunić (voditelj projekta)

PRIJEVOD
Andrea Rožić – prevoditeljjica pisanih materijala
Mr. Duško Čavić – konsekutivni prevoditelj u mirovini
Mario Dobrić – konsekutivni prevoditelj

PRIJEVOD FILMOVA I TITLOVI
Marko Godeč, Ministarstvo titlova – koordinator

INFRASTRUKTURA LOKACIJE GORSKI KOTAR
Kupole
Jakša Borić
Marko Matošić

SCENOGRAF LOKACIJE GORSKI KOTAR
Bojan Drezgić

TEHNIČKO VODSTVO
Davor Perišić – koordinator tehnike
Luka Erdeljac, Gregor Bogdanović, Lovro Raguž – kinooperateri
Inki Dinki – energetika i rasvjeta
DaDu Rental – tehnička produkcija
Prahin Inc – oprema kino Trg Motovun i kino Sanjkalište Petehovac
Glazba.hr – koncertna tehnika Petehovac

VODITELJI SEKTORA
Petar Janković – koordinator volontera
Luka Junaković – voditelj kampa

Davor Šišović, Bookaleta.hr – organizator eno-gastronomskih prezentacija

INTERVENTNI VOD
Marko Blažević
Fran Pojer
Dominik Udovčić
Lara Bajkuša
Mario Vlahović
Luka Babić
Patrik Pažur
Mario Dobrić – intervenac emeritus

VOLONTERKE I VOLONTERI
Lana Nežmah, Tin Tubikanec, Srđan Prodanović, Jadran Mihelčić, Gita Potočić, Iva Herak, Luka Hranjec, Luka Đokić, Jelena Abramović, Lara Subotičanec, Tamara Damjanović, Jelena Rukavina, Glorija Obadić, Petar Prstec, Fran Čehaić, Petar Grđan, Tamara Ramadi, Petra Novalija, Nika Brnelić, Lovro Roksandić, Ema Pernek, Mia Borojević, Mihajlo Marić, Ema Validžić, Stella Pin, Antonella Pin, Krsto Giljen, Pavle Vujović, Tia Ključarić, Magdalena Tošić, Ana Ćulum, Klara Andlar Kezele, Ena Radunović

INTERNETSKA STRANICA
Miroslav Geček – Global Studio
Miron Sršen, NABUKODONOZOR – Festival Database

ORGANIZATORI CINEHILL MOTOVUN FILM FESTIVALA
Motovun Film Festival, Istarska županija, Općina Motovun

Uz potporu Turističke zajednice Kvarnera i grada Delnica

Boris Miletić – župan Istarske županije
Vladimir Torbica – pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije
Tomislav Pahović – načelnik Općine Motovun

Zlatko Komadina – župan Primorsko-goranske županije
Marina Medarić – zamjenica župana PGŽ
Petar Mamula – zamjenik župana PGŽ
Sonja Šišić – pročelnica UO za kulturu, sport i tehniku PGŽ
Ermina Duraj – predstojnica Kabineta župana PGŽ

Turistička zajednica Kvarnera
Irena Peršić Živadinov – direktorica TZ Kvarner
Renata Vincek – voditeljica projekata

Grad Delnice
Katarina Mihelčić – gradonačelnica grada Delnice

Festival je sufinanciran sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra, Primorsko-goranske županije, Turističke zajednice Primorsko-goranske županije i Istarske županije.

Partner na projektu Kampus DHFR – Društvo hrvatskih filmskih redatelja