Press akreditacije

Akreditiranje novinara za Cinehill Motovun traje do 15. srpnja. Cinehill Motovun zadržava pravo odobrenja ili odbijanja zahtjeva za akreditaciju, a podnošenje zahtjeva ne jamči dobivanje akreditacije. Novinari kojima bude odobrena akreditacija na vrijeme će dobiti sve informacije o podizanju i načinu njezina korištenja.

(300x400px / ne veća od 400kb)
Odaberite vrstu medija.

MEDIJ