Press ured MFF

Robin Antolović

Voditelj press ureda

+ 385 91 444 1221 robin@motovunfilmfestival.com

Valentina Lisak

Asistentica voditelja press ureda

valentina@motovunfilmfestival.com

URED

Martićeva 47
10.000 Zagreb
Hrvatska

PRESS INFO

press@motovunfilmfestival.com
robin@motovunfilmfestival.com
valentina@motovunfilmfestival.com